Apzinātības treniņš augstākā līmeņa vadītājiem. Seminārs.

19.12.2018 09:00— 13:00 Rīgā, Tīklu ielā 5

Slēgta 10 semināru programma apzinātības prasmju apgūšanai un attīstīšanai.

Programma palīdz apgūt prasmi:

     - Atvērti un vērīgi klausīties/uztvert (drošība un skaidrs skats ikdienas kompleksitātē);

     - Vērtības respektējoši un autentiski komunicēt (respektēt vērtības un radīt vērtības);

     - Izturēt spriedzi un konstruktīvi risināt konfliktus (risināt krīzes no apzinātības avota);

     - Attīstīt un vienlaicīgi veicināt visas cilvēka inteliģences (IQ, EQ, SQ, BQ);

     - Līdzsvarot darba dzīvi ar privāto dzīvi no iekšējā centra.

Pasūtītājs  Latvijas Republikas Valsts Kanceleja.

Mērķauditorija – Latvijas Valsts augstākā līmeņa vadītāji.

Maksimālais dalībnieku skaits 20 cilvēku.

Kursu vada Juris Rubenis.

Kursa dienas kārtība

Trešdiena

9.00 Sākums
13.00 Noslēgums

 

Norises vieta: Rīgā, Tīklu ielā 5